banner banner banner banner

Sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi chuyên cung cấp túi đóng gói chống tĩnh điện, túi đóng gói linh hoạt, màng bảo vệ và tem nhãn, băng dính bảo vệ được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, thương mại và bán lẻ. Vui lòng lựa chọn các sản phẩm dưới đây....  

BAO BÌ CHỐNG TĨNH ĐiỆN

 Chúng tôi cung cấp nhiều loại túi chống tĩnh điện , túi chống ẩm hoặc túi chân không theo các kích cỡ và yêu cầu đặc biệt.↓ BAO BÌ MỀM ↓

  Chúng tôi có thể cung cấp   túi nhiều lớp như túi dập 3 mép, túi đứng, túi có khóa....↓ PROTECTION FILM ↓

✓  Protection film play a very important roles during surface process and goods finishing.....↓ SECURITY TAPE ↓

✓  Security tape and label provide a best option to protect your valuable products or document from stolen, opened or read.......